Id
C-190273
Namn
Grupprum/Resursrum
Hus
Ultunabiblioteket
Plan
2
Lokaltyp
Grupprum
Platser
2
Adress
-
Utrustning
Whiteboard, pc med programvara för FUNKA-studenter (2 st), höj- och sänkbara skrivbord (2 st)