Id
C-190198
Namn
Nedre Vindfånget
Hus
Ultunabiblioteket
Plan
1
Lokaltyp
Foajé/samlingsyta
Platser
0
Adress
-
Utrustning
Nedre vindfånget mellan U-hus och Bibliotek