Id
C-190100C
Namn
Datorsal 2 Biblioteket
Hus
Ultunabiblioteket
Plan
1
Lokaltyp
Datorsal
Platser
16
Adress
Almas allé 12
Utrustning
Platser per dator (2 st), Projektor, dator, whiteboard, koppling för extern dator