Id
C-190100B
Namn
Datorsal 1 Biblioteket
Hus
Ultunabiblioteket
Plan
1
Lokaltyp
Datorsal
Platser
18
Adress
Almas allé 12
Utrustning
Platser per dator (2 st), Projektor, dator, whiteboard, koppling för extern dator