Id
C-190100A
Namn
Lärcenter
Hus
Ultunabiblioteket
Plan
1
Lokaltyp
Foajé/samlingsyta
Platser
0
Adress
Almas allé 12
Utrustning
Utställningsyta