Id
C-185216
Namn
Tentamensrum A5
Hus
Undervisningshuset
Plan
2
Lokaltyp
Tentamensrum
Platser
5
Adress
Almas allé 10
Utrustning
Höj- och sänkbart bord (1 st)