Id
C-185200
Namn
Övre foajé
Hus
Undervisningshuset
Plan
2
Lokaltyp
Foajé/samlingsyta
Platser
30
Adress
Almas allé 10
Utrustning
-