Id
C-185101
Namn
Sal H (distansundervisning)
Hus
Undervisningshuset
Plan
1
Lokaltyp
Videokonferens, Lärosal, fast möblering
Platser
30
Adress
Almas allé 10
Utrustning
Sal för distansundervisning, videokonferens