Id
C-185100
Namn
Nedre foajé
Hus
Undervisningshuset
Plan
1
Lokaltyp
Foajé/samlingsyta
Platser
30
Adress
Almas allé 10
Utrustning
-