Universitetslektor

Skriv ut annonsen i pdf Öppna som PDF

Landskapsplanering
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Ämnesbeskrivning: Landskapsplanering, med inriktning mot trädgårds-, park- och landskapshistoria samt kulturarv.

Arbetsuppgifter: Utöver egen forskning och undervisning i ämnet förväntas universitetslektorn leda och utveckla forskning och undervisning inom ämnesområdet. Undervisning utförs på såväl grundnivå som avancerad nivå och inom forskarutbildningen.

Behörighet:
Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Bedömningsgrunder:
Som bedömningsgrunder vid anställning skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Därutöver skall gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll som högskolan bestämmer för anställningen och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Vidare skall beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Specifika bedömningsgrunder:

Lämplig bakgrund är landskapsarkitekt eller motsvarande. Den sökande ska i första hand kunna uppvisa stor förmåga att bygga upp och konsolidera arbetsgrupper, liksom en förmåga att etablera nationella och internationella nätverk inom forskning och undervisning inom det ovan nämnda ämnesområdet.
I andra hand värderas förmågan att arbeta gränsöverskridande och tvärvetenskapligt inom kompetensmässigt breda forsknings- och utvecklingsgrupper. En ytterligare värderingsaspekt är förmågan till informationsspridning utanför akademin. 

Den sökande förväntas kunna kommunicera på något av de skandinaviska språken i tal och skrift inom högst två år från det att anställningen påbörjas.

Ansökan kan lämnas in på något av de skandinaviska språken eller på engelska.

Placering: Alnarp

Omfattning: 100%

Tillträde: enligt ö.k.

De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som sökanden önskar åberopa skall anges i ansökan samt lämnas i ett exemplar till Registrator. Högst 10 vetenskapliga och 10 pedagogiska arbeten inklusive populärvetenskap och forskningsinformation får anges. Därutöver skall fullständig publikationslista med markering av vilka arbeten som inges, lämnas. När de sakkunniga har utsetts enligt meddelande från handläggaren, skall ett exemplar av de åberopade arbetena skickas till var och en av de sakkunniga.

Ansökan: Välkommen med din ansökan märkt med referens SLU ua 3400/2010 . Bifoga CV och andra ansökningshandlingar enligt länkar nedan. Skicka ansökan till Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala eller registrator@slu.se. Sista ansökningsdatum är 11 januari 2011.

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Vid universitetet tillämpas individuell lönesättning.

Sveriges lantbruksuniversitet utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

Campus Alnarp är beläget i Sveriges mest dynamiska jordbruks-, trädgårds- och livsmedelsregion. Det ligger ett stenkast från havet och nära studentstäderna Malmö och Lund och storstadslivet i Köpenhamn. Öresundsregionen befinner sig i en expansiv fas där kunskap, utbildning och forskning har en central innebörd. På Campus Alnarp bedrivs verksamhet främst inom områdena landskap och trädgård.

Mer information:

  • Anders Larsson, Områdeschef , 040-41 54 37, anders.larsson@ltj.slu.se

Information om ärendets formella handläggning:

  • Torleif Ljung, 040-41 50 44, torleif.ljung@adm.slu.se

Till ledning för de sökande finns SLU:s Anställningsordning och PM med anvisningar. Dokumenten kan hämtas på internt.slu.se. Vid redovisning och dokumentation av vetenskapliga, pedagogiska och övriga meriter skall strukturen i anvisningarna följas.

Fackliga företrädare:

  • Andrus Kangro, SACO, +46 (0)40 415 479
  • Jörgen Olsson, ST, +46 (0)40 415 431
  •  

    « tillbaka