Institutionen för växtskyddsbiologi i Alnarp

1 doktorand i forskarutbildningsämnet: Biologi, inriktning Kemisk Ekologi

Öppna som PDF

Dofter för identifiering av värddjur hos barkborreattackerande styltflugor

En strategi för att begränsa barkborrepopulationers storlek är att stimulera deras naturliga fiender myrbaggar, styltflugor och parasitoider. Enligt tidigare studier är styltflugor av släktet Medetera de vanligaste förekommande insekterna associerade med barkborrar. Larverna av dessa arter är specialiserade predatorer på barkborralarver. Detta gör att Medetera har den största inverkan på barkborrarnas populationsdynamik, av deras naturliga fiender. Projektet syftar till att utveckla ett bete för att kunna inventera och beräkna populationerna av Medetera i områden med barkborreangrepp. Detta bete kommer även att kunna användas till att locka Medetera-honor till barkborreangripna träd i naturreservat eller annorstädes där möjligheten till uttag av dessa träd är begränsad.

Kvalifikationer

Vi söker en biolog och/eller biokemist med masterexamen och goda kunskaper om kemisk-analytiska metoder, och intresse för integrerat växtskydd (IPM).
Erfarenhet av kemiskt-ekologiskt arbete under grundutbildningen, eller senare är meriterande. Innehavaren skall ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som samarbetsvilja och förmåga till självständigt arbete.
Du behöver körkort för personbil (B)

Anställningsform
Anställning som doktorand


SLU är en arbetsplats där mångfald och jämn könsfördelning eftersträvas.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive styrkt meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Ansökan görs på denna ANSÖKNINGSBLANKETT

Vill du veta mer? Kontakta

  • Professor Göran Birgersson, goeran.birgersson@slu.se,

Facklig företrädare

  • SACO Andrus Kangro +46 (0)40 415 479
  • SEKO Linda Thörnström +46 (0)18 67 10 57
  • ST Jörgen Olsson +46 (0)40 415 431

Du är välkommen att lämna in din ansökan, märkt med diarienummer SLU ua 184/2017, till Registrator vid SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala, registrator@slu.se, senast 2017-02-10.

<< Tillbaka till listan med annonser