Beräkning av mängden biomassa i olika delar av ett träd

Med en träddels biomassa avses här dess torra vikt.Här gör du din egen beräkning av biomassa för ett träd.
Ange trädslag: 

Ange brösthöjdsdiameter (i cm):